Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 11 października 2013 r. (piątek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXXVII/2013 Sesja Rady Gminy w Sabniach z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Ślubowanie radnego.
  4. Informacja z działalności Wójta Gminy za okres miedzy sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Związku Komunalnego Sokołów Podlaski.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
  7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  8. Wolne wnioski, informacje.
  9. Przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2013 z Sesji Rady Gminy w Sabniach dnia 21 sierpnia 2013r.
  10. Zamkniecie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content