„Niewielki wzrostem, ale wielki duchem” – wspomnienie św. Stanisława Kostki

18 września, w dniu wspomnienia św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, w kościele parafialnym w Zembrowie odbyła się uroczysta Msza Święta. Wzięły w niej udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zembrowie, wraz z panią dyrektor Jolantą Grzyb, panem katechetą Krzysztofem Błońskim oraz swoimi rodzicami . Spotkanie zorganizował ks. dr Piotr Arbaszewski – proboszcz parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie.

Na wstępie ks. proboszcz pozdrowił nauczycieli, rodziców a przede wszystkim dzieci, które licznie przybyły do kościoła. W kazaniu ks. Piotr Arbaszewski nawiązał do czytanej Ewangelii, w której Jezus zgubił się swoim rodzicom. Gdy go odnaleźli powiedział im, że powinienem być w domu Ojca. Tak i my dodał ks. Piotr, powinniśmy dzisiaj dziękować, że jesteśmy właśnie tutaj, w świątyni. Ewangelista Łukasz kończy swój opis słowami, że Jezus wzrastał w mądrości. Tak i nam trzeba wołać do całego nieba, do rodziców, nauczycieli, polityków, żeby dzieci wzrastały w mądrości. Bo mądrość, jak jest napisane w Księdze Mądrości wywyższa człowieka, to skarb życiowy. Ksiądz Piotr Arbaszewski krótko przypomniał dzieciom życiorys św. Stanisława, który swoim życiem pokazał że mądrość to postawa serca, które umiem wybierać, to, co jest dla mnie najważniejsze i w tym, co robię jestem gorliwy.

Podczas Mszy Świętej dzieci wspólnie modliły przy ołtarzu św. Stanisława Kostki oraz zostawiły przygotowane, wspólnie z rodzicami serca z prośbami i podziękowaniami.

Na zakończenie spotkania dzieci i młodzież otrzymały od ks. proboszcza obrazki z modlitwą do świętego oraz słodkie upominki.

opr. Agata Mosiej

Dodaj komentarz

Skip to content