Zaproszenia na XXXIV Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 21 sierpnia 2013 r. (środa) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXXIV/2013 Sesja Rady Gminy w Sabniach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie w obrębie geodezyjnym Suchodół Włościański.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sabnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sabnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 10. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Przyjęcie protokółu Nr XXXV/2013 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2013 r.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content