Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

recyclingWójt Gminy Sabnie informuje, że właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r. deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Sabnie, pokój nr 8 lub przekazać sołtysowi.

W deklaracji właściciel nieruchomości winien wyliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wysokość miesięcznej opłaty od dnia 1 lipca 2013r. wynosi:

  • 5,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkująca dana nieruchomość-jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 10,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkującą dana nieruchomość – jeżeli  odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

Przypomina się, że złożenie deklaracji jest ustawowym obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości.

Informację o sposobie segregowania odpadów można uzyskać na stronie internetowej Gminy Sabnie – menu z lewej strony i pod poniższym linkiem:

Jak segregować odpady?


U W A G A

W przypadku nie złożenia deklaracji w/w terminie albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji – Wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt określa, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował w złożonej przez siebie deklaracji, segregację odpadów komunalnych, a tego nie wykonuje, opłata z 5 zł zostanie decyzją Wójta podwyższona do 10 zł.

Dodatkowych informacji udziela Elwira Agata Świderska pracownik Urzędu Gminy Sabnie pok. Nr 8, numer telefonu: 25 787 41 93.

WZÓR DEKLARACJI:
pobierz

2 komentarze do “Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

  1. W drugiej opcji napisane jest, że chodzi o opłatę w przypadku gdy odpady NIE są zbierane w sposób selektywny. Pozdrawiam!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Skip to content