Spotkanie uczniów szkół z Gminy Sabnie z dziennikarką

Uczniowie biorący udział w zajęciach dziennikarskich w ramach projektu „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego spotkali się 23 maja z dziennikarką pracującą w regionalnym portalu informacyjnym podlasie24.pl oraz Katolickim Radiu Podlasie.

Spotkanie odbyło się w szkole w Zembrowie. Wzięły w nim udział grupy z Sabni oraz grupa z Zembrowa. Pani Natalia Bala jest dziennikarką pracującą w terenie. Będąc wcześniej w redakcji Radia Podlasie i portalu podlasie24.pl uczniowie poznali pracę redakcyjną, a tym razem dowiedzieli się w jaki sposób powstaje materiał w terenie i jak jest przygotowywany do emisji.

Pani Natalia chętnie odpowiadała na wszystkie pytania uczniów związane z zawodem, ale i na te bardziej prywatne. Młodzież opowiedziała o swojej pracy na zajęciach, z czego powstało nagranie, które zostało wyemitowane na falach Katolickiego Radia Podlasie.

Dziennikarze

Posłuchaj:

Warsztaty dziennikarskie

Dodaj komentarz

Skip to content