Komunikat w sprawie rozwiązania umów z odbiorcą odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2013 r. zmieni się odbiorca odpadów komunalnych. W związku z powyższym, aby wyeliminować podwójne opłaty informujemy o konieczności rozwiązywania umowy na wywóz odpadów z firmą PUIK w Sokołowie Podlaskim, tak aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r.

Powyższe nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór tych odpadów we własnym zakresie i na dotychczasowych zasadach.

Wzór rozwiązania umowy można uzyskać u sołtysa lub pobrać poniżej.

Załącznik:
Wzór wypowiedzenia umowy

Dodaj komentarz

Skip to content