Podział Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

sabnie.pl

Wójt Gminy Sabnie podaje do publicznej wiadomości Uchwałę Nr XXXI/171/2013 Rady Gminy w Sabniach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie podziału Gminy Sabnie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

pełna treść uchwały

Dodaj komentarz

Skip to content