Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu unijnego

Od 1 sierpnia 2012 r. Urząd Gminy Sabnie realizuje projekt „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu zorganizowano szkolenie dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie o tematyce „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych”.

Dodaj komentarz

Skip to content