Otwarcie nowego mostu w Niewiadomej

28 grudnia 2012 r. w Niewiadomej odbyło się uroczyste otwarcie mostu na rzece Cetyni.

Inwestycja przebudowy mostu w Niewiadomej zrealizowana została w błyskawicznym tempie. Prace remontowe rozpoczęły się w sierpniu, a zakończone zostały 21 grudnia. Odbudowa mostu polegała na usunięciu starej konstrukcji i wybudowaniu nowej. Przebudowie uległa również niweleta drogi w obrębie dojazdów, co zapewniło odpowiednie spadki drogi  zarówno przed jak i za mostem. Ponadto poszerzono jezdnię, oraz pokryto ją nową nawierzchnią na odcinku 200 m. Wykonano także chodnik.

Gmina Sabnie miała zaszczyt gościć na uroczystości m. in.: Pana Posła Marka Sawickiego oraz Pana Wojewodę Jacka Kozłowskiego.

Całkowity koszt przebudowy mostu to 1 235 486, 00 zł, jednak aż 851 560, 00 zł  pochodziło ze środków przyznanych na podstawie promesy Ministra Administracji i Cyfryzacji, ze środków z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem  skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

więcej informacji o moście

 

Dodaj komentarz

Skip to content