Wycieczka do Warszawy

27 września 2012 r. młodzież gimnazjalna wraz z nauczycielami udała się na jednodniową wycieczkę do Warszawy, aby w Teatrze Palladium obejrzeć spektakl teatralny „Romeo i Julia”. Wyjazd do teatru oraz przedstawienie było finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu pt. „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie”, realizowanego przez Gminę Sabnie. Wycieczka miała na celu umożliwienie młodzieży dostępu do tzw. „kultury wysokiej”, sztuki. W programie wycieczki znalazło się również zwiedzenie Zamku Królewskiego. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali sale zamkowe, a wizyta w tym miejscu okazała się ciekawą lekcją historii. Po całym dniu wrażeń, uczestnicy wycieczki udali się na posiłek do restauracji McDonald’s.

Dodaj komentarz

Skip to content