Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126

Od 15 października do 26 listopada 2012 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokołowie Podlaskim informuje, iż Mazowiecki Oddział Regionalny rozpoczyna kampanię informacyjną i promocyjną działania 126  „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane wyłącznie w związku z wystąpieniem szkód powstałych w gospodarstwach w 2011 r. lub 2012 r. w wyniku występowania zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2 -11 a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich ( Dz. U. Nr 150, poz 1249, z późn. zm.) tj.:przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi, deszczu nawalnego, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu, pioruna.

Nabór wniosków przeprowadzony będzie w terminie od 15 października 2012 r. do dnia 26 listopada 2012 r. Wnioski można składać osobiście lub przez osobę upoważniona, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym lub w Biurze Powiatowym znajdującym się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkoleń dla wnioskodawców, którzy chcieliby złożyć wnioski z działania 126 w naborze trwającym od 15 października 2012 r. do 26 listopada 2012 r. Szkolenia dotyczyłyby omówienia zakresu kryteriów dostępu z tego działania oraz instrukcji wypełniania wniosku. Osobami prowadzącymi szkolenia byliby pracownicy Biura Wsparcia Inwestycyjnego Mazowieckiego Oddziału Regionalnego.

W celu przeprowadzenia w/w szkolenia prosimy o kontakt z Biurem Powiatowym ARiMR w Sokołowie Podlaskim tel. (25) 781-70-68

Informacje stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” udzielane są w OR ARiMR.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach w/w działania są do pobrania na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Dodaj komentarz

Skip to content