Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy Sabnie

informuje, że w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sabnie oraz rozesłane do potencjalnych wykonawców zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania 7-dniowego wakacyjnego obozu edukacyjnego w ramach projektu pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie” nr POKL.09.01.02-14-060/10 w przewidzianym terminie wpłynęły trzy oferty, wszystkie zostały poddane procedurze ofert. Inne oferty nie wpłynęły.

Pełna treść informacji

Dodaj komentarz

Skip to content