Uczniowska debata – Szkoła bez przemocy

W niedzielne popołudnie 25 marca 2012 r. w Zespole Szkół w Sabniach odbyło się niecodzienne spotkanie. Uczennice klasy II a: Monika Jagiełło i Aniela Benedykciuk wraz  z nauczycielem WOS Panią Anna Chmiel zorganizowały debatę na temat „Szkoła bez przemocy”. Wśród zaproszonych gości byli: Joanna Kaniuk – dyrektor delegatury K O w Warszawie, Ireneusz Piotr Wyszyński – Wójt Gminy Sabnie, Witold Deoniziak – przewodniczący Komisji Oświatowej przy R G w Sabniach i nauczyciel szkoły średniej, Anna Chmiel – dyrektor Zespołu Szkół, Anna Siemieniuk – wicedyrektor, Jolanta Oksięciuk – pedagog szkolny, Dominik Bolesta i Dagmara Iwaniuk – przewodniczący Samorządu Szkolnego, Bożena Adamczuk i Justyna Danielak – przewodniczące Rad Rodziców, a także nauczyciele, rodzice i uczniowie szkoły. Dyskusja skupiała się nad wypracowaniem wniosków – Co mogą zrobić rodzice, uczniowie, nauczyciele, organizacje aby różnych form przemocy, a szczególnie przemocy słownej było w szkole jak najmniej? Debata szkolna jest zadaniem rekrutacyjnym na XVIII Sesję Dzieci i Młodzieży. Poruszany temat wsparty był prezentacją multimedialną obrazującą wyniki ankiet i innych badań dotyczących przemocy. Owocna dyskusja zakończyła się wspólnymi wnioskami, działaniami, które zostaną przekazane Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządowi Szkolnemu aby wzmocnić dotychczasowe działania i wdrożyć kolejne.

2 komentarze do “Uczniowska debata – Szkoła bez przemocy”

Dodaj komentarz

Skip to content