Gmina Sabnie najskuteczniejsza w województwie mazowieckim w pozyskiwaniu funduszy europejskich

Nabory w konkursach o dofinansowanie ze środków europejskich organizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych od początku cieszyły się dużą popularnością – wpłynęło prawie 6 tys. wszystkich wniosków, z czego 1286 zostało zatwierdzonych do dofinansowania. Obecnie większość środków została już rozdysponowana i w związku z tym przyszedł czas na podsumowania.

Gmina Sabnie została nagrodzona za skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – otrzymała tytuł Lidera RPO WM. Dnia 31 stycznia 2012 r. w imieniu Gminy Sabnie nagrodę z rąk Marszałka Województwa Adama Struzika oraz Członka Zarządu Województwa Wiesława Raboszuka odebrał wójt Ireneusz Piotr Wyszyński.

Gmina Sabnie została nagrodzona w bardzo miarodajnej kategorii jaką jest ilość zdobytych środków unijnych w stosunku do liczby mieszkańców, gdzie zdobyła 1 miejsce w województwie mazowieckim w kategorii gmin wiejskich.

Pozytywną informacją jest docenienie starań innych samorządów z subregionu siedleckiego – nagrody otrzymały także następujące samorządy: Sokołów Podlaski, Węgrów, Łochów, Siedlce i Sterdyń.

RPO WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Jest jednym z 16 programów regionalnych, zarazem głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach 2007-2013. Dzięki niemu zwiększa się konkurencyjność regionu, a także spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna Mazowsza. Program zarządzany jest na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Skip to content