Wyjazd do teatru w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie

Od 1 sierpnia 2011 r. Urząd Gminy Sabnie realizuje projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniach 1 grudnia i 15 grudnia zorganizowano wyjazdy uczniów Publicznego Gimnazjum im. Heleny Mniszek w Sabniach na przedstawienie teatralne „Les Misérables” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Przed spektaklem młodzież miała okazję odwiedzić kręgielnię w Galerii Mokotów.

Więcej zdjęć…

Dodaj komentarz

Skip to content