Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art.16 § 1 i 2 i art. 61a §1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U.   Nr 21, poz.112 z późn. zm.)  oraz uchwały Nr XXXIII/143/2002 Rady Gminy w Sabniach z dnia 6 sierpnia 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 231,poz.5882 z dnia 30 sierpnia 2002 roku) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2011r.

Numer obwodu głosowania Granica obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Kupientyn, Jadwisin, Kupientyn – Kolonia Wiejski Dom Kultury w Kupientynie, Kupientyn 98
2 Grodzisk, Hołowienki, Sabnie, Suchodół, Klepki Szkoła Podstawowa w Sabniach, ul.Słoneczna 1, Sabnie
3 Kurowice, Kolonia Kurowice, Zembrów, Kolonia Hołowienki Szkoła Podstawowa w Zembrowie, Zembrów 23
4 Tchórznica Włościańska, Stasin, Tchórznica Szlachecka Świetlica w Tchórznicy, Tchórznica Włościańska 28
5 Nieciecz-Dwór, Nieciecz Włościańska, Niewiadoma Szkoła Podstawowa w Niecieczy, Nieciecz Włościańska 30
6 Chmielnik, Hilarów, Kostki-Pieńki, Pieńki Suchodolskie, Wymysły Świetlica w Hilarowie, Hilarów 18a

Lokale wyborcze w dniach głosowania otwarte będą w godzinach 700 – 2100.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej w Sabniach jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jest jednocześnie przeznaczony do głosowania korespondencyjnego.

Dodaj komentarz

Skip to content