Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Sabnie ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Celem partnerstwa będzie wspólne tworzenie projektów na każdym etapie, w tym opracowanie celów projektów, rezultatów, działań, metod monitoringu i ewaluacji budżetu, harmonogramu realizacji i inne działania związane z projektem oraz wspólna realizacja projektów zgodnie z założeniami PO KL w ramach niżej wymienionych priorytetów:
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej.
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Obszar współpracy partnerskiej:
Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektów w ramach PO KL:

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Szczegóły w ogłoszeniu:
pobierz ogłoszenie

Dodaj komentarz

Skip to content