Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w skutek czynników atmosferycznych

W związku z występującymi w ostatnim czasie nawalnymi deszczami, powodziami i huraganami na terenie Gminy Sabnie informujemy o możliwości składania Wniosków o oszacowanie szkód do Urzędu Gminy Sabnie do dnia 12 sierpnia 2011r. celem:

  • ubiegania się o pomoc z Programu Rządowego,
  • ubiegania się o preferencyjny kredyt z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR na wznowienie/odtworzenie produkcji rolnej,
  • potwierdzenia działania siły wyższej – dla potrzeb ARiMR.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Gminy Sabnie
ul. Główna 73
08-331 Sabnie
pok. nr 8

Załącznik:
Formularz wniosku

Dodaj komentarz

Skip to content