Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Sabniach

W dniu 6 maja 2011 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sabniach. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, ustępujący Zarząd oraz osoby zaproszone. Podczas uroczystości mieliśmy zaszczyt gościć następujących przedstawicieli instytucji i organizacji wyższego szczebla:

  1. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Pani Janina Ewa Orzełowska
  2. Starosta Sokołowski – Pan Leszek Iwaniuk
  3. Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego – Pan Antoni Czarnocki
  4. Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP, Dyrektor Biura Terenowego w Siedlcach – Dh Stefan Todorski
  5. Komendant PPSP w Sokołowie Podl. – Dh Roman Malinowski
  6. Dowódca JRG PPSP w Sokołowie Podl. – Dh Tomasz Wilk
  7. Były Komendant PPSP w Sokołowie Podl. – Dh Józef Panasz

Na Zjeździe przyjęto sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP i Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium, a następnie powołano nowe składy Zarządu Oddziału Gminnego i Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego, a także uchwalono Program Działania Oddziału Gminnego Związku OSP RP na lata 2011 – 2015. Z nowymi składami można zapoznać się na podstronie poświęconej Strukturom Gminnym OSP.

Dodaj komentarz

Skip to content