Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy

Wójt Gminy Sabnie informuje, że rolnicy poszkodowani w wyniku klęski suszy, a przed zbiorem plonu mogą składać wnioski o oszacowanie strat w terminie do 2 sierpnia 2019 r. (piątek). Aby uznać, że gospodarstwo zostało dotknięte klęską – procent strat w całym gospodarstwie powinien wynosić co najmniej 30% strat średniej produkcji rolnej.

Uprawy objęte suszą: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok składanego do ARiMR, kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada/ paszporty

Druki wniosku o oszacowanie szkód dostępne są w tutejszym Urzędzie pokój nr. 8 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Na podstawie złożonych przez rolników wniosków, po powołaniu przez Wojewodę Gminnej Komisji Terenowej do szacowania skutków klęski żywiołowej- Komisja rozpocznie pracę w terenie.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód

Dodaj komentarz

Skip to content