Dofinansowanie udzielone ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2019 roku”. Umowę dotacji podpisano w Warszawie w dniu 2 sierpnia 2019 r. Gmina Sabnie otrzymała dofinansowanie w wysokości  2.262,45 zł, co stanowi do 50% kosztu kwalifikowanego brutto zadania.

Z nieruchomości położonych na terenie gminy Sabnie łącznie zostanie odebrane i przekazane do unieszkodliwienia 17,171 Mg płyt azbestowo-cementowych.

Zadanie realizowane jest przez: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content