Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna
Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 32 z 1984r., poz. 174 z późn. zm.).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wyjaśnienie

  1. postępowanie o zameldowanie zostaje wszczęte na wniosek strony w przypadku, gdy zgłoszone do zameldowania w drodze czynności materialo-technicznej dane, budzą wątpliwości,
  2. należy udokumentować uprawnienia do pobytu w lokalu oraz zamieszkiwać w nim,
  3. nowy budynek musi mieć nadany numer adresowy.

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku wykazania się uprawnieniami do pobytu w lokalu oraz po stwierdzeniu przez organ prowadzący postępowanie administracyjne, iż strona zamieszkuje w przedmiotowym lokalu wydana zostaje decyzja o zameldowaniu.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

  • dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – 1 miesiąc,
  • dla sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Uwagi

W przypadku nie spełnienia nawet jednej z przesłanek niezbędnych do zameldowania, wydana zostanie decyzja odmawiająca zameldowania.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Sabnie.

Dodaj komentarz

Skip to content