Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sabniach w system nagłośnieniowy

Całkowity koszt realizacji: 11 994,53 zł

Przyznana pomoc: 7 801,32 zł

sabnie.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Rozwijanie aktywności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sabniach w system nagłośnieniowy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dodaj komentarz

Skip to content