Zagospodarowanie turystyczne zapory zalewu Niewiadoma

 

prowzapora

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Zagospodarowanie turystyczne zapory zalewu Niewiadoma ”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dodaj komentarz

Skip to content