Projekt Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom

EFS

Realizacja projektu wynika z inicjatywy JST dostrzegających konieczność stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji samorządowej, konieczność ciągłego samodoskonalenia. oraz poprawy satysfakcji mieszkańców z świadczonych przez urzędników usług.

Grupą docelową projektu jest 5 urzędów administracji samorządowej z woj. mazowieckiego obejmująca Urzędy Gmin: Sabnie, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski i Sterdyń oraz jednostki organizacyjne tych JST (GOPSy), które posiadają podobne problemy zdiagnozowane na etapie przygotowania sprawozdania z wyników samooceny CAF.

Wsparciem w proj. zostanie objętych 117 uczestniczek/ów w tym gr. ponad 50% uczestników/czek w wieku 45+ .

Cel projektu:

poprawa świadczenia usług publicznych i zarządzania w 5 JST poprzez:

  • podniesienie jakości, zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji samorządowej;
  • wdrożenie usprawnień zarządczych w administracji samorządowej na poziomie całej organizacji, w tym z zakresu zarządzania jakością lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów i w wybranych aspektach jej funkcjonowania;
  • promowanie i wdrażanie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość administracji oraz podnoszących poziom kultury etycznej kadr administracji samorządowej;
  • zwiększenie kompetencji merytorycznych urzędników/urzędniczek samorządowych w kluczowych obszarach funkcjonowania JST;
  • wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych.

Metody realizacji zadań:

Szkolenia, kursy i warsztaty, doradztwo, studia podyplomowe.

Realizacja projektu będzie miała duży wpływ na środowiska lokalne partnerskich gmin, które dzięki wdrożeniu określonych rozwiązań i powiązanymi z nimi szkoleniami dla pracowników, będą efektywniej świadczyć usługi na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Skip to content