Wyjazd do teatru w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie

Od 1 sierpnia 2011 r. Urząd Gminy Sabnie realizuje projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniach 1 grudnia i 15 grudnia zorganizowano wyjazdy uczniów Publicznego Gimnazjum im. Heleny Mniszek w Sabniach na przedstawienie teatralne „Les Misérables” … Czytaj dalej Wyjazd do teatru w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie

Spotkanie Wójta z uczniami Szkoły Podstawowej w Sabniach

8 grudnia Wójt Gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński gościł grupę uczniów Szkoły Podstawowej im. Heleny Mniszek w Sabniach pod opieką pani Jolanty Romańczuk. Celem spotkania było przedstawienie praktycznych przykładów stosowania Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz omówienie z dziećmi zmian wchodzących od 1 stycznia 2012 r.

Zakończenie realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje o zakończeniu realizacji w roku 2011 projektu „PERSPEKTYWY. Aktywizacja kobiet z gminy Sabnie nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki … Czytaj dalej Zakończenie realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Skip to content