Obszar 1 (wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne)

16 grudnia odbyły się zajęcia z wychowania fizycznego w klasie IV i  V uczniów Szkoły Podstawowej w Zembrowie.

Scenariusz lekcji dla klasy IV – V

Data: 16.12.2013r.

Temat: Radosne spędzanie czasu  podczas zabaw z przyborami.

Motoryczność: kształtowanie szybkości , zwinności i orientacji.

Wychowawcze: umiejętność zdrowego  współzawodnictwa.

Miejsce zajęć: sala ćwiczeń.

Liczba ćwiczących: 14

Pomoce: piłki, obręcze, laski gimnastyczne, szarfy, krążki, pałeczki sztafetowe,  chorągiewki, lina.

Tok lekcji

Treści  i przebieg ćwiczeń

 

 
 

Część I – wstępno -przygotowawcza

 
1.Organizacja lekcji Przygotowanie sprzętu do  zajęć.

Zbiórka(powitanie, podanie zadań lekcji, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zajęć).

 

3 min.
2. Ćw. nóg Trucht po obwodzie koła.

 

1min.
3.Ćw. ramion

 

 Marsz – krążenia ramion w przód i w tył. 1min
4.Ćw.skocznościowe

 

Swobodne podskoki z nogi na nogę po obwodzie koła.. 1 min.
5.Ćw. tułowia w pł.   strzałkowej

 

Skłony w przód. 8 razy
6.Ćw. tułowia w pł.

złożonej

 

Skrętoskłony. 8 razy
7.Ćw. nóg

 

Przysiady. 8 razy
8.Ćw.szyji. Skłon głowy w przód i tył.

 

po 4 razy
9.Ćw. w pozycji leżącej Skłony do prawej i lewej stopy. 8 razy
10. Ćw.  na drabinkach Zwis na drabinkach – ,,krzesełko” 8 razy
11. Ćw. nóg

 

Trucht ze zmianą kierunku.

Część II –główna

1 min.
1.Przygotowanie do zajęć. Podział na dwa zespoły.

Przygotowanie przyborów do realizacji zadań.

 

2 min.
2.Zabawa orjentacyjno-porządkowa

,,Numerek”

Uczeń o wywołanym numerze obiega rząd od zewnątrz do środka i wraca na swoje miejsce.

 

 

 

 

3 min.

 

 

3.Zabawa

,,Wyścig z obrotami”.

Zawodnicy biegną od linii startu do linii mety obracając się, dotykają chorągiewki i wracają do swego rzędu.

 

 

4 min.

4.Zabawa

,, Toczenie piłki laską”

Pierwszy z każdego rzędu wybiega tocząc piłkę laską do wyznaczonej mety, zawraca z piłką do linii startu. Wygrywa rząd, który szybciej i dokładniej wykona zadanie.

 

4min.
5.Zabawa ,,Przeciąganie liny” Rzędy stają naprzeciwko siebie  ciągną za linę. Wygrywa ten rząd, który przeciągnie szarfę za wyznaczoną linię.

 

2mn.
6.Zabawa

,,Bieg sztafetowy z pokonywaniem przeszkód”

Pierwsi z rzędów wybiegają trzymając pałeczkę sztafetową. Przeplatają przez siebie szarfę, obiegają na jednej nodze obręcz leżącą na podłodze. Biegną dotykają krążka i wracają do rzędu oddając pałeczkę następnemu zawodnikowi.

 

4 min.
7. Zabawa ze skakanką

 

Pierwszy  zawodnik z rzędu wybiega, skacze 3 razy przez skakankę, obiega pachołek i wraca do rzędu. 3 min
8.Zabawa

,,Stonoga”

Wszyscy chwytają się za barki lub biodra i biegną do mety. Obiegają krążek  na mecie i wracają na start.

 

2 min.
 

Część  III – końcowa

 
1.Zakończenie zajęć Uporządkowanie miejsca ćwiczeń.

Podanie wyników, ocena pracy ucznia.

 

3 min.
2.Ćwiczenia  rozluźniające Marsz.

Ćwiczenia oddechowe.

 

2min
3.Zbiórka i pożegnanie. Przejście do szkoły z sali  ćwiczeń.  

19 grudnia odbyły się zajęcia z wychowania fizycznego w klasie VI uczniów Szkoły Podstawowej w Zembrowie.

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego dla klasy VI

Data: 19.12.2013r.

Temat: Pokonujemy tor przeszkód.

Miejsce zajęć: sala ćwiczeń

Liczba ćwiczących: 9

Cele główne lekcji :

Umiejętności –   Kształtowanie sprawności motorycznej na torze przeszkód.

Motoryczność-  Doskonalenie i rozwijanie szybkości, zwinności, skoczności.

Wychowawcze- Świadome uczestnictwo w doskonaleniu swoich umiejętności.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności  za swoje zdrowie poprzez  udział w ćwiczeniach korekcyjnych. Bezpieczeństwo podczas zajęć.

Pomoce: materace, drabinki, ławeczki gimnastyczne, kozioł.

Część I – wstępno-przygotowawcza

 1. Zbiórka, sprawdzenie obecności, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo  podczas korzystania z przyrządów i przyborów.
 1. Ćw. ożywiające- marsz dookoła sali, swobodny bieg po obwodzie koła, na sygnał –siad skrzyżny na drugi swobodny bieg.
 2. Ćw. ramion – krążenia ramion w przód i w tył – 8 razy
 3. Ćw. nóg – skip A , skip C, cwał bokiem.
 4. Ćw. tułowia w pł. strzałkowej – skłony tułowia w przód – 8 razy
 5. Ćw. tułowia w pł. czołowej – skłony tułowia w bok, jedna ręka oparta o biodro, druga ugięta łukiem nad głową – 8 razy
 6. Ćw. mięśni brzucha – skłony tułowia w przód z leżenia tyłem przy drabinkach – 8 razy
 7. Ćw. w podporze – podpór przodem – naprzemienny wypad w tył – 8 razy
 8. Ćw. skocznościowe – z rozbiegu naskok na drabinki i zeskok – 4 razy

Część II –główna

 1. Przygotowanie przyrządów i przyborów do lekcji.
 2. Stacja I – start z pozycji startu niskiego.
 3. Stacja II – przejście na czworakach w podporze po ławeczkach gimnastycznych.
 4. Stacja III- wejście po ławeczce gimnastycznej zawieszonej na drabinkach, przejście bokiem po 2 drabinkach i zeskok w tył lub bokiem na materac.
 5. Stacja IV- bieg do kozła i przejście pod kozłem na czworakach.
 6. Stacja V – trzy ławeczki gimnastyczne, bądź tyczki z poprzeczkami ułożone równolegle  w odległości 1metra pokonujemy je skokami obunóż.
 7. Stacja VI –przetaczanie  na materacu.
 8. Stacja VII- przeskoki zawrotne na ławeczce.

Stacje na torze przeszkód pokonujemy 3 razy.

Uporządkowanie przyrządów i przyborów.

Część końcowa – ćwiczenia korekcyjne

1.Ćwiczenia oddechowe – leżenie tyłem, ręce wzdłuż tułowia, wdech – przeniesienie rąk za

głowę, wydech – przełożenie rąk do pozycji wyjściowej- 1 min.

2. Ćwiczenia mięśni grzbietu – siad skrzyżny ręce w ,, skrzydełka”.

3. Ćwiczenie mięśni brzucha – leżenie tyłem , ugięcie nóg z przyciągnięciem kolan

do klatki piersiowej – 1min.

4.Ćwiczenia mięśni pośladków – leżenie tyłem z nogami ugiętymi, stopy oparte o podłoże,

ręce wzdłuż tułowia, unoszenie bioder do linii kolan – 1 min.

5.Ćwiczenia uspakajające – marsz po obwodzie koła z ćwiczeniami oddechowymi,

ćwiczenie ,,minutka”.

6.Zakończenie zajęć –zbiórka , przypomnienie celów lekcji, ocena aktywności uczniów.

pożegnanie.

Dodaj komentarz

Skip to content