Tchórznica

Tchórznica Szlachecka

Powierzchnia w hektarach: 231
Liczba gospodarstw rolnych: 31
Liczba budynków mieszkalnych: 16
Liczba mieszkańców: 81

Tchórznica Włościańska

Powierzchnia w hektarach: 486
Liczba gospodarstw rolnych: 100
Liczba budynków mieszkalnych: 79
Liczba mieszkańców: 237

Znane jest nadanie książąt Janusza Mazowieckiego i Witolda z pierwszej połowy XV wieku mówiące o wsi Tchórznica.

W Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Krakowie znajduje się oryginał przywileju księcia Witolda na wieś Tchórznicę z 5 października 1428 roku nadający ją braciom Maciejowi, Mikołajowi, Dobiesławowi, Wawrzyńcowi, Wisławowi i Andrzejowi razem z polem zwanym Gumiencze, na prawie lennym z obowiązkiem służby wojskowej.

Obecnie miejscowość Tchórznica Szlachecka liczy 81 mieszkańców, a Tchórznica Włościańska 237. Leży przy drodze powiatowej relacji Kurowice – Jabłonna Lacka.

Tchórznica należy do parafii Jabłonna Lacka.

We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej (informacje o OSP Tchórznica).

Tchórznica Szlachecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tchórznica Włościańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content