Kurowice

Powierzchnia w hektarach: 494
Liczba gospodarstw rolnych: 79
Liczba budynków mieszkalnych: 90
Liczba mieszkańców: 387

Kurowice były zamieszkiwane przez bojarów ruskich pełniących służbę ziemską tak jak szlachta pochodzenia polskiego. Już w XV wieku używali oni nazwiska Korowicki (Kurowicki). W XVII wieku spolonizowali się i przeszli na katolicyzm.

W 1464 roku Piotr Korowicki był gajewnikiem drohickim, czyli urzędnikiem nadzorującym gospodarkę leśną oraz bartną dóbr hospodarskich.

W 1800 roku wieś należała do Franciszka Zalewskiego.

Spis ziemian i majątków guberni siedleckiej z 1888 roku podaje, że Kurowice były własnością Stanisław Trębicki.

W Kurowicach znajduje się Zespół Dworski (więcej na ten temat).

Obecnie miejscowość Kurowice liczy 387 mieszkańców. Leży przy drodze krajowej nr 63.

Miejscowość należy do parafii Zembrów (informacje o parafii).

Skip to content