Kolonia Hołowienki

Powierzchnia w hektarach: 249
Liczba gospodarstw rolnych: 39
Liczba budynków mieszkalnych: 36
Liczba mieszkańców: 128

Kolonia Hołowienki liczy 128 mieszkańców. Posiada rozproszony charakter. Znajduje się około 2 km na północ od Hołowienek i około 2,5 km na zachód do Zembrowa.

Miejscowość należy do parafii Zembrów (informacje o parafii).

Galeria

Skip to content