Kolonia Hołowienki

Powierzchnia w hektarach: 254,01
Liczba gospodarstw rolnych: 43
Liczba budynków mieszkalnych: 43
Liczba mieszkańców: 110

Kolonia Hołowienki liczy 128 mieszkańców. Posiada rozproszony charakter. Znajduje się około 2 km na północ od Hołowienek i około 2,5 km na zachód do Zembrowa.

Miejscowość należy do parafii Zembrów (informacje o parafii).

Galeria

Skip to content