INFORMACJA O WYPOCZYNKU LETNIM W FORMIE TURNUSÓW WYJAZDOWYCH W 2024 r.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” informuje, iż przeprowadza wstępną
rekrutację uczestników na wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wypoczynek nie
będzie realizowany jeśli nie otrzymamy dofinansowania z FSUSR lub nie wpłynie dostateczna liczba zgłoszeń
na dany turnus.
Wypoczynek odbędzie się w trzech terminach:
1. 24.06.2024 r. – 02.07.2024 r. – Prywatne Kwatery Polak Wojciech, ul. Jana Pawła II 297a, Biały
Dunajec 34-425 (góry)
2. 03.07.2024 r. – 11.07.2024 r. – Prywatne Kwatery Polak Wojciech, ul. Jana Pawła II 297a, Biały
Dunajec 34-425 (góry)
3. 11.08.2024 r. – 19.08.2024 r. – Ośrodek Kolonijno – Wczasowy „Beata” i „Fiord”, Smołdziński Las 4,
76 – 214 Smołdzino (morze)
Warunki uczestnictwa w wypoczynku:
– osoby urodzone od 01.01.2008 r. do 31.12.2019 r.;
– co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz
wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS;
– w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby z obszaru SLGD „Tygiel Doliny Bugu”, a
następnie kwalifikowane będą osoby z pozostałych regionów Polski;
– planowane są dwa turnusy po 45 osób, w każdym turnusie zarezerwowanych jest 5 miejsc dla osób
ubezpieczonych w ZUS, pozostałe miejsca przeznaczone są dla osób ubezpieczonych w KRUS (w przypadku
braku lub niedostatecznej ilości osób ubezpieczonych w ZUS będą kwalifikowane osoby ubezpieczone w
KRUS i na odwrót); Turnus nad morze planowany jest na 90 osób (80 KRUS i 10 ZUS).
– nie prowadzi się rekrutacji telefonicznej, o zakwalifikowaniu na turnus decyduje data wpływu karty
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku do biura LGD (skan na mail, pocztą tradycyjną lub osobiście), wyniki
rekrutacji zostaną przekazane telefonicznie.
Rekrutacja trwa od 15.05.2024 r. do 31.05.2024 r., należy dostarczyć następujące dokumenty:
– kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku,
– pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka,
– regulamin wypoczynku letniego w 2024 r.,
– regulamin uczestnika wypoczynku letniego zorganizowanego w 2024 r.,
– oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem rodziców/opiekunów prawnych,
– oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych,
Osoby zakwalifikowane na wypoczynek dokonują wpłaty w wysokości:
– 800,00 zł/os. w przypadku rodziców ubezpieczonych w KRUS
– 2000,00 zł/os. w przypadku rodziców ubezpieczonych w ZUS
Wpłat należy dokonywać od momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się uczestnika na
wypoczynek do tygodnia przed rozpoczęciem turnusu z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, termin
wypoczynku na konto:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn
Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Oddział w Perlejewie
Nr konta: 76 8749 0006 1300 0172 2000 0020
Wyjazd uczestników z Drohiczyna 24.06.2024 r., 03.07.2024 r. oraz 11.08.2024 r. godz. 7:30 (zatoczka
autobusowa przed Zespołem Szkół).
Rezygnację z kolonii należy zgłosić najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem, w
przypadku późniejszej rezygnacji koszty wypoczynku nie będą zwracane.
Do dnia:
– 7.06.2024 r. – uczestnicy wyjazdów w góry,
– 5.07.2024 r. – uczestnicy wyjazdu nad morze,
należy dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenie z KRUS, o objęciu rolniczym systemem
ubezpieczenia społecznego, dane jednego z rodziców lub opiekunów prawnych podlegającego
ubezpieczeniu społecznemu rolników, sporządzone przez Oddziały Regionalne lub Placówki Terenowe Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdzające ubezpieczenie KRUS w pełnym zakresie
(ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę
bądź emeryturę z KRUS. W przypadku rodzica przebywającego na rencie zaświadczenie musi zawierać
informację jaka to renta (stała czy czasowa), jeżeli renta czasowa to na jaki okres została przyznana.
Zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące licząc od daty rozpoczęcia danego turnusu (oryginał)
UWAGA: jeśli zaświadczenie z KRUS zostanie dostarczone po wyznaczonym terminie Organizator zastrzega
sobie prawo do usunięcia uczestnika z listy uczestników.
Zalecana zawartość bagażu:
– legitymacja szkolna;
– odzież nadająca się na ciepłą i zimną pogodę (kurtka, bluzy, ubrania letnie itp.)
– kostium kąpielowy/kąpielówki;
– wygodne buty (kilka sztuk), przystosowane do warunków pogodowych;
– bielizna, skarpetki antypoślizgowe;
– środki higieny (szampon i żel pod prysznic, szczotka do włosów, szczoteczka i pasta do zębów,
dezodoranty, itp.)
– ręczniki;
– leki, które mogą być potrzebne (bóle, alergie, itp.);
– plecak na wycieczki;
– instrumenty muzyczne na wieczory (nie większe niż fortepian, które można podnieść jedną ręką);
– wszystkie swoje talenty, które mogą być potrzebne;
– portfel, w którym będzie trochę gotówki na wydatki osobiste;
– aparat fotograficzny,
– telefon komórkowy,
W karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku należy zamieścić informację, czy dziecko choruje na coś
przewlekle (np. cukrzyca, astma, choroba lokomocyjna), stosuje specjalistyczną dietę, czy jest uczulone,
czy potrzebuje specjalnych leków itp.!!!
Do pisma dołączona jest dokumentacja rekrutacyjna, którą wypełniają rodzice/opiekunowie prawni.
Prosimy o uważne wypełnienie dokumentów, w przypadku braków będą Państwo wezwani do uzupełnień.
Kontakt:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania-Tygiel Doliny Bugu”
ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn
Tel. + 48 797 091 197, e-mail: biuro@tygieldolinybugu.pl
Cała dokumentacja dotycząca wypoczynku zimowego jest do pobrania na stronie internetowej
www.tygieldolinybugu.pl w zakładce: DZIAŁALNOŚĆ KRUS
Z poważaniem
Agnieszka Wojtkowska
Prezes SLGD „Tygiel Doliny Bugu”

Dodaj komentarz

Skip to content