Komunikat

Wójt Gminy Sabnie apeluje do mieszkańców, w szczególności do tych, którzy zdeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych, aby przestrzegali zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Do czarnego worka NIE WRZUCAMY: odpadów podlegających segregacji, czyli wszystkich tych odpadów, które możemy wrzucić do worka koloru: żółtego, zielonego, niebieskiego, brązowego.

Ponadto do czarnego worka NIE WRZUCAMY: kamieni, popiołu, żużlu, lekarstw, ubrań, butów, tekstyliów, odpadów zielonych, żarówek i świetlówek, baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, chemikaliów, odpadów pochodzących z remontów i rozbiórek, gruzu budowlanego.

Jeżeli w danym dniu jest odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) NIE OZNACZA TO, że można do czarnego worka wrzucić różne frakcje odpadów np. butelki szklane, butelki plastikowe, bioodpady, które wymieszają się ze sobą, tworząc odpady zmieszane. Tak nie wolno robić! Do czarnych worków wrzucamy tylko te odpady, których nie da się przyporządkować do innego koloru worka np. pieluchy, odpady higieniczne, brudny, tłusty papier.

W przypadku stwierdzenia, przez firmę odbierającą odpady niedopełnienia obowiązku prawidłowej segregacji, odpady nie zostaną odebrane, do czasu ich prawidłowego posegregowania. Nieprawidłowa segregacja albo jej brak skutkować będzie: wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, nie osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła, co wiązało się będzie z płaceniem przez Gminę ogromnych kar finansowych, a w ślad za tym, mieszkańcy za śmieci zapłacą więcej.

W związku z powyższym apeluję: przestrzegajmy zasad segregacji odpadów, celem uniknięcia wyższych odpłatności z tego tytułu.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

1 komentarz do “Komunikat”

  1. Trzeba było pomyśleć zanim została wybrana nowa firma na wywożenie śmieci. Poprzednia firma nie robiła żadnych problemów. Oczywiście śmieci trzeba segregować.
    Proponuję aby a dniu odbioru śmieci, ktoś z Urzędu Gminy był przy tym obecny i wiedział kto segreguje a kto nie. Dlaczego ktoś kto segreguje mam być karany za głupotę innych.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Skip to content