Komunikat w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Stosownie do art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zmianami) oraz Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz.345 z późn. zm.) informuję:

że losowanie składu do Obwodowej Komisji Wyborczej numer 1 w Kupientynie, do Obwodowej Komisji Wyborczej numer 2 w Sabniach , do Obwodowej Komisji Wyborczej numer 3 w Zembrowie od będzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie w dniu 05 października 2015r. (poniedziałek) o godzinie 10-tej.

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content