Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sabnie

Wójt Gminy Sabnie przedkłada projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sabnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Załączniki:

  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sabnie – tekst
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sabnie
  3. Rysunek nr 1 – uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
  4. Rysunek nr 2 – kierunki zagospodarowania przestrzennego

Dodaj komentarz

Skip to content