Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 kwietnia 2014 r.

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski dotyczące gruntów położonych na terenie Gminy Sabnie należy składać w Urzędzie Gminy Sabnie, pok. nr 4.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Dodaj komentarz

Skip to content