Zakończono realizację projektu ,,Wyszkoleni strażacy OSP – bezpieczna Gmina Sabnie”

W dniach 01.09.2012 r. – 31.12.2012 r. Gmina Sabnie realizowała projekt „Wyszkoleni strażacy OSP – bezpieczna Gmina Sabnie” o wartości 49 950 zł, przy całkowitym dofinansowaniu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Celem głównym projektu był wzrost kwalifikacji 12 strażaków OSP z terenu gminy Sabnie do niesienia pomocy mieszkańcom gminy do końca grudnia 2012.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

BLOK SZKOLENIOWY – na podstawie konsultacji z zarządami poszczególnych jednostek OSP wyłoniono 12 uczestników projektu. Na początku wszyscy przeszli szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, w ramach którego zakupiono 12 apteczek pierwszej pomocy. Następnie uczestników skierowano na kurs w zakresie prawa jazdy kategorii C.

ZAPOZNANIE Z HISTORIĄ I DZIEDZICTWEM RUCHU POŻARNICZEGO ORAZ INTEGRACJA – w grudniu 2012 przeprowadzono wyjazd uczestników projektu oraz osób towarzyszących do Muzeum Pożarnictwa w Warszawie. Celem wycieczki było poznanie historii pożarnictwa, podkreślenie ważnej roli straży pożarnych w środowisku w którym działają oraz historii niesienia pomocy innym. Jednym z celów wyjazdu była także popularyzacja idei pożarnictwa wśród kobiet o zachęcenie do wstępowania do OSP. Następnie uczestnicy wyjazdu wzięli udział w spektaklu teatralnym.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA na której przedstawiono projekt, jego założenia i efekty oraz wręczono zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodaj komentarz

Skip to content