Pomoc dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 roku przez deszcz nawalny

Od 15 do 30 września 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach będzie przyjmował wnioski o jednorazowy zasiłek celowy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.

Podstawowe zasady:

– pomoc jednorazowa w wysokości 5 tysięcy złotych,
– co najmniej jedna osoba w rodzinie musi być rolnikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– gospodarstwa rolne lub działy specjalne produkcji rolnej są położone na obszarach dotkniętych wymienionymi klęskami, której skutki zostały oszacowane przez komisje powołaną przez wojewodę.

Więcej szczegółów znajduje się w komunikacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach.

Do wniosku na należy załączyć:
1. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu lub odcinek potwierdzający wpłatę składki.
2. Umowa ubezpieczenia upraw rolnych.
3. Kserokopia dowodu osobistego.

Załączniki:
1. Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sabniach
2. Wzór wniosku

Dodaj komentarz

Skip to content