Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna

Art. 217 i art. 218 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 4, p. Ewa Urban, p. Maria Tymińska, tel: 25 787 41 97
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  • aktualny stan prawny posiadania gruntów – wpis z rejestru gruntów rolnych lub nakaz płatniczy podatku rolnego,
  • dowód osobisty

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
Wydanie postanowienia w przypadku odmowy wydania zaświadczenia

Opłaty

Opłat skarbowa – 11,00zł.

Termin załatwienia

Na bieżąco,
7 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia zażalenia zawiera każde wydane postanowienie.

Skip to content