Zameldowanie na pobyt czasowy do dwóch miesięcy

Podstawa prawna
Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Nr 32 z 1984r.,poz. 174 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28.06.1984r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. Nr 32, poz. 176).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. dowód osobisty.

Sposób załatwienia sprawy

Niezbędna obecność właściciela lokalu z dowodem osobistym.

Zgłasza się ustnie pobyt osoby w lokalu.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Od ręki.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Uwagi

Może zaistnieć konieczność przedstawienia dokumentu stwierdzającego stan prawny lokalu.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Sabnie.

Skip to content