Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub z akt dowodów osobistych

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel:25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty (do wglądu).

Sposób załatwienia sprawy

Osobiste zgłoszenie.
Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia.
Wydanie zaświadczenia.
Opłaty

  • opłata skarbowa – za zaświadczenie – 11,00 zł,
  • za wniosek (podanie) – 5,00 zł.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

  • dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – 1 miesiąc,
  • dla sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Skip to content