Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

Art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.)

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
tel: 25 506 56 70
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (dostępny na miejscu).

Opłaty

  • Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art. 181. Ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

Termin załatwienia

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skip to content