Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Załącznik:

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Henryka Pencak, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)
 2. Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 – w przypadku podziału nieruchomości.

Opłaty

Opłata skarbowa za wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sabnie wynosi, za sporządzenie:

 • wypisu
  • do 5 stron – 30,00zł
  • powyżej 5 stron – 50,00 zł
 • wyrysu
  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł.
  • nie więcej niż 200,00zł.

Termin załatwienia

Około 1 miesiąca.

Skip to content