Wniosek o udostępnienie informacji adresowej

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Nr 32 z 1984r., poz. 174 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28.06.1984r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (Dz. U. Nr 32, poz. 176); Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie wniosku osobiście w Urzędzie lub przesłanie pocztą.

Opłaty

Opłata skarbowa – 19,00 zł.

Termin załatwienia

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

W trybie skargowym można zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Uwagi

Potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu.

Skip to content