Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Załącznik: Wniosek w zakresie schronisk, grzebowisk i spalarni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Elwira Świderska, tel: 25 506 56 81
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Opłaty

opłata skarbowa – 616 zł za wydanie zezwolenia

Termin załatwienia

do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy

Skip to content