Rozgraniczenie działki

Załącznik: Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego działki

Podstawa prawna

Art.29 i 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2005 r. nr 240 , poz. 2027 z późniejszymi zmianami )

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Barbara Jagiełło, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)
  2. kserokopia dokumentu stwierdzającego własność nieruchomości.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.