Rozgraniczenie działki

Załącznik: Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego działki

Podstawa prawna

Art.29 i 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2005 r. nr 240 , poz. 2027 z późniejszymi zmianami )

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Barbara Jagiełło, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)
  2. kserokopia dokumentu stwierdzającego własność nieruchomości.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia

Do 30 dni od otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Skip to content