Poświadczenie wniosków o pracy w rolnictwie dla celów emerytalnych (dla KRUS, ZUS)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r.- o ubezpieczeniu społecznym rolników ( tekst jedn. Dz. U. Nr 7 z 1998r., poz.25); Art. art. 217 i 218 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 1, Sekretarz Gminy p. Zbigniew Bocian, tel: 25 787 41 90
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym (na druku wydanym przez ZUS, KRUS),
  2. Oświadczenie 2 świadków (na druku wydanym przez ZUS, KRUS)
  3. Dowód osobisty zainteresowanego i świadków

Sposób załatwienia

Potwierdzenie stażu pracy w oparciu o dane z rolniczych rejestrów archiwalnych i oświadczeń świadków złożone w obecności Inspektora ds. kancelaryjno- technicznych.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Na bieżąco.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Skip to content