Poświadczenie własnoręczności podpisu świadka o stażu pracy w rolnictwie dla celów emerytalno-rentowych rolników /dla KRUS/

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r.- o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. Nr 7 z 1998r., poz.25); Art. art. 217 i 218 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 1, Sekretarz Gminy p. Zbigniew Bocian, tel: 25 787 41 90
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. druk wydany przez Kasę Rolniczą Ubezpieczenia Społecznego,
  2. dowód osobisty zainteresowanego.

Sposób załatwienia

Poświadczenie własnoręczności podpisu świadka w obecności pracownika Urzędu w celu przedstawienia zaświadczenia na druku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Na bieżąco.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Skip to content