Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma

Gmina Sabnie przystępuje do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach: Kupientyn, Kupientyn–Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Sabnie ul. Główna 73, pokój Nr 8, 08-331 Sabnie w terminie do 31 marca 2011r. Wskazane jest dołączenie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, z oznaczeniem granic terenu którego wniosek dotyczy.

Załącznik 1: Obwieszczenie Wójta Gminy Sabnie

Załącznik 2: Wzór wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik 3:

Skip to content