Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Załącznik: Wniosek w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Elwira Świderska, tel: 25 506 56 81
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Opłaty

opłata skarbowa – 616 zł za wydanie zezwolenia

Termin załatwienia

do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sabnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Skip to content