„Perspektywy” – Aktywizacja kobiet z gminy Sabnie nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 2010

Tytuł projektu: „Perspektywy”. Aktywizacja kobiet z gminy Sabnie nieaktywnych zawodowo i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
Koszt realizacji projektu: 93 772,65 zł (w tym 10,55% wkład własny)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt był realizowany w okresie od 1 maja 2010 do 31 grudnia 2010.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepracujących zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 10 osób. Wobec uczestników projektu stosowane były instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Szkolenia ukończyli wszyscy beneficjenci w zakresie: 8 osób – podstawy księgowości z obsługą komputera, 1 osoba – spawanie metodą „MAG”, 1 osoba – prawo jazdy kat. C.

Skip to content